Thursday, February 10, 2011

Энд нүүж ирлээ

Ер нь энэ блогт тийм их зүйл бичигдэж байхгүй ч хааяа янз бүрийн тэнэг ба тэнэг бус онол, бодол орж ирвэл бичиж байх болно. Өмнөх онолуудаа бас нэг нэгээр нь энд оруулна. Блог нүүгээд, би өөрөө нүүгээд, сүүлийн хоёр гурван долоо хоног нүүдэл суудлаас их зүйл алга байлаа. Иймэрхүү.

No comments:

Post a Comment

Бусдын эрхэд халдсан утга агуулга бүхий комментуудыг хэвлэхгүй болно.

put on a face

put on a face                      a brave face, a dead face put on a face and go. put on a face                       a kind face, a br...