Sunday, March 13, 2011

Онол номер 3

Нэг л удаа хүний итгэлийг эвдвэл итгэлийг дахин олж авах дэндүү хэцүү. Ажлын онцлог ч юм болов уу, хүн надад нэг л удаа худал хэлвэл би түүнийг урд нь надад худал хэлж үү, үгүй юу гэж ярьсан яриа, уулзсан уулзалт бүрээ эргэж боддог. Ирээдүйд маш болгоомжтой байдаг, учир нь "Нэг удаа миний улаан нүүр лүү харж байгаад худал хэлж чадсан юм чинь, хоёр дах удаагаа худал хэлэхгүй гэсэн баталгаа хаана байна" биз дээ. Иймээс л экс-экс намайг Дэррик, яаж тийм их деталь санадаг байна аа гэдэг байсан юм биз. Ер нь ихэнх найзууд минь намайг хүнд итгэвэл дэндүү итгэдэг, харин итгэлийг минь алдвал тэр хүн миний хувьд хүний тооноос гардгийг сайн мэднэ. Онол номер гурав: үнэнээр явбал үхэр тэргээр туулай гүйцнэ. Хамгийн гол нь хүний итгэлийг алдахгүй. (Анх www.lgbtcentre.mn вэбсайтад 2010 оны 6-р сарын 8-нд гарсан.)

put on a face

put on a face                      a brave face, a dead face put on a face and go. put on a face                       a kind face, a br...