Tuesday, March 15, 2011

Онол номер 4

"Худал зүйлийг олон удаа давтвал тэр худлыг эхлүүлсэн худалч хүртэл түүндээ үнэмшдэг". "Библи надад тэгж хэлдэг учир" гэдэг баримтат кинонд гардаг үг. Их үнэн үг. Гэвч худал зүйл худал хэвээрээ л үлдэнэ. Энэ бол миний ч онол биш. Үнэнийг даравч дардайна, булавч бултайна гэдэг. Бас идсэн эрүү хувхайрна ч гэсэн үг бий. Эсрэг мэдээлэл байнга өгч, төөрөлдүүлэх гэж оролдсон ч, үнэн үнэнээрээ л үлддэг. Үнэн хэзээд ялдаг. Ямагт. Өдрийг саак өнгөрөөгээрэй, ард түмээн! (Анх www.lgbtcentre.mn вэбсайтад 2010 оны 6-р сарын 11-нд гарсан.)

put on a face

put on a face                      a brave face, a dead face put on a face and go. put on a face                       a kind face, a br...