Tuesday, May 31, 2011

.....

хайран, хөөрхий
юу ч биш

хоосон
хүн биш
дүүрэн
тэр биш

хайр, цөхрөл, уур, гомдол
цус, үхэл, эхлэл
Т
тийм ээ, тийм

нигүүсэл, багтрал, уучлал, солиорол
маргаашгүй одоо
утга төгсгөгч
зөвхөн
түрхэн

хагарах, хагалах, халаглах, ханах

цаг өнгөрсөнд
утга одоод
утга үгүй
үгүй хоосон

хэний, хүний, миний
дахин дахин

үхэл төрөл
эхлэл төгсгөл
хоёргүй

болсоон
баяртай

Crowdfunding!

As many of you know, we are doing an online crowdfunding for the first time in the history of the Centre, and it happens to be for the Equa...