Thursday, June 2, 2011

газар хөдлөлт / earthquake

хэн нэгний уруулаас урсах авианы чанга урсгал зовхийг минь доргионо. the avalanche of sounds flowing from someone's lips hits my eyelids. нүүрэнд минь тулсан тэр нүүр, тэр чимээ, тэр урсгал, тэр давалгаа арьс үсийг минь чичрүүлнэ. that face centimetres away from my face, that noise, that river, those waves shake my hair. хэд дэх удаа вэ. how many times. хэн нэгний уруулаас унах үгс дотрыг минь сэгсэрнэ. words barraging from someone's lips are tectonic plates shifting inside my body. хэн ба юуг мэдсэн хэрнээ өөрийгөө л хуурах тэр их итгэл, тэр уур, тэр үгүйсгэл сэтгэлийн минь гүн дэх бүх дурсамжийг орвонгоор нь сийчэн нураана. that rage, that denial, that self-righteousness in the face of the truth, the who and the how, bulldoze over my cherished memories, uprooting them and throwing them out for good. хэнд ч хамаагүй. who cares. хэн нэгний уруулаас шидэгдэх үзэн ядалт, өшөө хорсол ертөнцийг минь донсолгоно. hatred, venom from those lips and eyes quake my world. зөвхөн өөрийгөө л бод, амар амгалангаа л эргүүлж ав. only peace matters, return to it. газар хөдлөлтийн дараах аврах ажиллагаа үргэлжилнэ. salvage continues after the earthquake.

put on a face

put on a face                      a brave face, a dead face put on a face and go. put on a face                       a kind face, a br...