Friday, June 17, 2011

Ерөөл via Uyanga Ch

Үзэл нь зөв, үг нь үнэн, үйл нь шударга байг ээ.

put on a face

put on a face                      a brave face, a dead face put on a face and go. put on a face                       a kind face, a br...