Thursday, September 22, 2011

..........

Үс нэг нэгээр унах мэт
Нүдэнд гуниг сууна.
Зүс сэм сэмээр гундах....
Зүрх өм цөм өвдөх...
Гуниг.

Тэнгэрт үүл хурах мэт
Сэтгэлийн бүрэнхий өтгөрнө.
Ингээд л суумааргүй...
Эндээс цааш амьдармааргүй...
Бүрэнхий.

Г. Аюурзана "сэтгэл рүү шагайгч Түүнд", 53-р тал

No comments:

Post a Comment

Бусдын эрхэд халдсан утга агуулга бүхий комментуудыг хэвлэхгүй болно.

put on a face

put on a face                      a brave face, a dead face put on a face and go. put on a face                       a kind face, a br...