Thursday, December 15, 2011

Онол номер 20

Эрх чөлөө бол мэдрэмж. Өөрийгөө болон бусдыг эрх чөлөөтэй хэмээн мэдэрч, түүгээр амьсгалж, алхаж, түүнийг хүндэлж, дээдлэж явах мэдрэмж. Үүнийг мэдрэлгүйгээр жинхэнэ хүн болж төлөвшдөггүй. 
Н.А.
2011/12/14

No comments:

Post a Comment

Бусдын эрхэд халдсан утга агуулга бүхий комментуудыг хэвлэхгүй болно.

put on a face

put on a face                      a brave face, a dead face put on a face and go. put on a face                       a kind face, a br...