Thursday, March 29, 2012

100% хүн


Өчигдөр олон улсын ЛГБТ мэдээний newsfeed-ээс нэгэн саак зураг хуваалцсан байсныг эндээ оруулмаар санагдаад. Хүн өөрийн мөн чанараар ямарваа зүйлийг ойлгохын тулд юмс үзэгдлийг нэрлэдэг ч тухайн нэр нь зарим мэдлэг мэдээлэл дутуу хүмүүст танин мэдэхүйн бус, бусдыг ялгаварлан гадуурхаж болно гэж бодох нөхцөлийг бүрдүүлж байдаг. Мэдээж бид өөр өөр, хэдэн живаа хүн энэ дэлхий дээр байна, тэр тооны л ертөнцүүд. Хамгийн гол нь хүмүүс. Гэтэл энэ шашинтай хүн бол л ийм байдаг, ийм арьсны өнгөтэй хүн л бол тийм байдаг, лесбиян л бол ийм, гей л бол тийм, эр бол ийм, эм л бол тийм гэх ор үндэсгүй хэвшмэл ойлголтууд яван явсаар ялгаварлан гадуурхалтад хүргэдэг. Тиймээс 100% HUMAN. LABELS ARE FOR CLOTHES гэдэг зургийг оруулмаар санагдаад. Эх сурвалж: roxannewrigt

No comments:

Post a Comment

Бусдын эрхэд халдсан утга агуулга бүхий комментуудыг хэвлэхгүй болно.

put on a face

put on a face                      a brave face, a dead face put on a face and go. put on a face                       a kind face, a br...