Friday, March 9, 2012

Онол номер 21

Шилдэг бие хамгаалалт бол нээлттэй байх.

Энэ сэтгэлийг яах вэ харин? Тайчиж шидээд, сэрээдэж гаргаад, урж тасдаад, тас мартаад, живүүлж эсвэл  шатаахсан...

2 comments:

Бусдын эрхэд халдсан утга агуулга бүхий комментуудыг хэвлэхгүй болно.

put on a face

put on a face                      a brave face, a dead face put on a face and go. put on a face                       a kind face, a br...