Thursday, September 19, 2013

Онол номер 27

Хүн бэлгийн цөөнх эсэх нь алган дээр нь бичээстэй байдаг. Олон жил ЛГБТ хүмүүсийн гарын алгыг хайрлаж, үерхэж, нөхөрлөж, тайвшруулж барьж байхдаа бүгдээрээ амьдралын давхар зураастай болохыг харж байсан. Угтаа бол амьдралын шугам давхар байх нь тухайн хүн маш их сэтгэлийн тэвчээртэй, дотоод хүчтэйг харуулдаг гэсэн уламжлалт тайлбар байдаг ч миний мэдэх ЛГБТ хүмүүсийн 99% нь ийм давхар зураастай гэхээр бас л сонин.

No comments:

Post a Comment

Бусдын эрхэд халдсан утга агуулга бүхий комментуудыг хэвлэхгүй болно.

put on a face

put on a face                      a brave face, a dead face put on a face and go. put on a face                       a kind face, a br...