Friday, December 13, 2013

Онол номер 29

2004 онд бичиж байсан зүйлсээсээ энд оруулав. Эргээд бараг л арван жилийн дараа харахад яг л тэр мэдрэмжүүд хэв хэвээр... Юу ч өөрчлөгдөөгүй мэт. Гэтэл бүх зүйл өөрчлөгдчихсөн байдаг. Бүх зүйл өөрчлөгдөж байсан ч мэдрэмж хэзээ ч өөрчлөгддөггүйг онол номер 29 болгов.

No comments:

Post a Comment

Бусдын эрхэд халдсан утга агуулга бүхий комментуудыг хэвлэхгүй болно.

put on a face

put on a face                      a brave face, a dead face put on a face and go. put on a face                       a kind face, a br...