Sunday, December 22, 2013

мэдрэмж. бодол. үйлдэл.

мэдрэмж. бодол. үйлдэл. мэдрэмж. бодол. үйлдэл. мэдрэмж. бодол. үйлдэл. мэдрэмж. бодол. үйлдэл. мэдрэмж. бодол. үйлдэл. мэдрэмж. бодол. үйлдэл. мэдрэмж. бодол. үйлдэл. мэдрэмж. бодол. үйлдэл. мэдрэмж. бодол. үйлдэл. мэдрэмж. бодол. үйлдэл. мэдрэмж. бодол. үйлдэл. мэдрэмж. бодол. үйлдэл. мэдрэмж. бодол. үйлдэл. мэдрэмж. бодол. үйлдэл. мэдрэмж. бодол. үйлдэл. мэдрэмж. бодол. үйлдэл. мэдрэмж. бодол. үйлдэл. мэдрэмж. бодол. үйлдэл. мэдрэмж. бодол. үйлдэл. мэдрэмж. бодол. үйлдэл. мэдрэмж. бодол. үйлдэл. мэдрэмж. бодол. үйлдэл. мэдрэмж. бодол. үйлдэл. мэдрэмж. бодол. үйлдэл. үйлийн үрийн эцэсгүй тойрог юм биз дээ. үйлийн үр тарихгүй байх хамгийн энгийн хэлбэр нь яг тэндээ, тэр үедээ, тэр орчиндоо, хийж буй зүйлдээ, мэдэрч буй мэдрэмжиндээ бүхэлдээ уусах, бас орчныг тэр хэмжээгээр сонор мэдрэг хүлээж авах, мэдрэх. юуг ч үлдээлгүй бүгдийг мэдрэх. тултал. үлдэх зүйл зөвхөн эерэг энерги байхад л муу үйлийн үр тарьдаггүй бололтой. үйлийн үргүй амьдрах нь бүр өөр...

No comments:

Post a Comment

Бусдын эрхэд халдсан утга агуулга бүхий комментуудыг хэвлэхгүй болно.

put on a face

put on a face                      a brave face, a dead face put on a face and go. put on a face                       a kind face, a br...