Thursday, June 19, 2014

яасан хүйтэн...
мөсөн ясаа тавих зай хайх.
тэгэхэд ус л үлдэнэ.
2014/06/19

No comments:

Post a Comment

Бусдын эрхэд халдсан утга агуулга бүхий комментуудыг хэвлэхгүй болно.

put on a face

put on a face                      a brave face, a dead face put on a face and go. put on a face                       a kind face, a br...