Tuesday, June 24, 2014

Үг хоромхон | Мгновенно слово

Үг хоромхон.
Үүнтэй адил зуун.
Хаана нь хүн багтдаг юм бол?
Яаж, хэзээ, ямархан буйдад
Сэтгэлийнх нь сарнай дэлгэрдэг юм бол?
Өөрийнхийгөө нууж, дуулж,
Өөдөсхөн алхсаар хорвоог туулж,
Өр нимгэнээр уураа яаж сольдог юм бол?
Үнсэлт, зодооны яармаг дээр,
Үнэн зөв, хуурмаг наргиан дунд
Үнэнхүү сонин тэр нөхөр
Өөрийгөө л хайрлахыг яагаад сонгодог юм бол?
"Хайрын чинь төлөө, май!" гэж
Хагарсан эмтэрхийг цус нь цалгиулна.
"Хайрын чинь төлөө, май!" гэж
Харамгүй диваажинд алгадуулна.
Тэгсэн ч тэр сонин нөхөр
Үнсэлт, зодооны яармаг дээр,
Үнэн зөв, найр наадам дунд
Өөрийгөө л зөвхөн хайрлахыг сонгоно.
Булат Окуджава
(орчуулангаа аядав)

***

Мгновенно слово.
Короток век.
Где ж умещается человек?
Как, и когда, и в какой глуши
распускаются розы его души?
Как умудряется он успеть
свое промолчать и свое пропеть,
по планете просеменить,
гнев на милость переменить?
Как умудряется он, чудак,
на ярмарке
                     поцелуев и драк,
в славословии и пальбе
выбрать только любовь себе?
Осколок выплеснет его кровь:
«Вот тебе за твою любовь!»
Пощечины перепадут в раю:
«Вот тебе за любовь твою!»
И все ж умудряется он, чудак,
на ярмарке
                     поцелуев и драк,
в славословии и гульбе
выбрать только любовь себе!
Булат Окуджава

No comments:

Post a Comment

Бусдын эрхэд халдсан утга агуулга бүхий комментуудыг хэвлэхгүй болно.

put on a face

put on a face                      a brave face, a dead face put on a face and go. put on a face                       a kind face, a br...