Tuesday, July 1, 2014

ЗАЛБИРАЛ | МОЛИТВА

Дэлхий эргэсээр цагт,
                       гэгээ цацарсаар үед,
Бурхан минь, хүн бүрт
                       түүнд байхгүйг нь өгөөч:
Цэцэнд толгой,
                       хульчгарт морь,
Жаргалтайд мөнгө...
                       Бас нмайг бүү мартаач.

Дэлхий эргэсээр цагт -
                      бурхан минь, тааллаар чинь л болог! -
Эрх мэдэлд шунахайрагчид
                      элийртлээ тэрийгээ эдлэг,
Өглөгч хүн өдрийг бартал
                      өөдөсхөн ч гэсэн амраг,
Каин харин гэмшиг...
                      Бас намайг бүү мартаач.

Мэднэ, чи бүгдийг чадна:
                      алуулсан цэрэг
Диваажинд амьдарч байгаадаа итгэх шиг,
                      анир ярианд чинь
Чих бүр автдаг шиг,
                      итгэсэн ч
Үйлээ мэдэхгүй бид үйлдсээр шиг
                      агууд чинь би итгэнэм.

Бурхан минь, ногоон нүдэн минь,
                      энэ л дэлхий эргэсээр цагт,
Өөрт нь сонин санагдах ч
                       гал дөл, цаг хугацаа байх цагт
Энэ л эргэлтүүд
                      хангалттай.
Бүгдэд багахан өгөөч...
                      Бас намайг бүү мартаач.

Булат Окуджава

***
Пока Земля еще вертится, 
                       пока еще ярок свет, 
Господи, дай же ты каждому, 
                       чего у него нет: 
мудрому дай голову, 
                       трусливому дай коня, 
дай счастливому денег... 
                       И не забудь про меня. 

Пока Земля еще вертится — 
                       Господи, твоя власть!— 
дай рвущемуся к власти 
                       навластвоваться всласть, 
дай передышку щедрому, 
                       хоть до исхода дня. 
Каину дай раскаяние... 
                        И не забудь про меня. 
 
Я знаю: ты все умеешь, 
                        я верую в мудрость твою, 
как верит солдат убитый, 
                        что он проживает в раю, 
как верит каждое ухо 
                        тихим речам твоим, 
как веруем и мы сами, 
                        не ведая, что творим! 

Господи мой Боже, 
                        зеленоглазый мой! 
Пока Земля еще вертится, 
                         и это ей странно самой, 
пока ей еще хватает 
                         времени и огня, 
дай же ты всем понемногу... 
                         И не забудь про меня.
Булат Окуджава

No comments:

Post a Comment

Бусдын эрхэд халдсан утга агуулга бүхий комментуудыг хэвлэхгүй болно.

put on a face

put on a face                      a brave face, a dead face put on a face and go. put on a face                       a kind face, a br...