Monday, July 7, 2014

тайтгарал

дусал бүр амиа хорлохдоо газарлуу шаах
                                                                                   тайтгарал
дундаршгүй санагдах бүгд дуусахыг сануулах
                                                                                   тайтгарал
сэтгэлийн уяа солиорлыг будах өнгө хөгжим
                                                                                   тайтгарал
зөвхөн зүүд, зөвхөн зүүд, зүгээр л зүүд
                                                                                   тайтгарал

2014/07/07

***

орилох чимээ тасран тархины гүнд улих.
ороох, ээрэх бодлууд биеийг шаналган
онгорхой нүх сүв бүрээр гадагшилж
огторгуйруу дуудах тэр л сэвэлзээн
огших зүрхийг золиосонд хориход...

нэг
хоёр
гурав
дөрөв
тав
зургаа
долоо
                       тавь

ондоог олохгүйгээс хойш
өөрөө...
2014/07/07

No comments:

Post a Comment

Бусдын эрхэд халдсан утга агуулга бүхий комментуудыг хэвлэхгүй болно.

put on a face

put on a face                      a brave face, a dead face put on a face and go. put on a face                       a kind face, a br...