Wednesday, August 13, 2014

шинээр сүндэрлэх байшин,
чимээ шуугиан, машин тэрэг,
цонхыг нь амжиж хийгээгүй зайд зогсох тэр...

зайгүй хөлхөх утгатай, бас утгагүй.

амьсгалахдаа хүнд гай болоогүй шигээ
үхэхдээ ч хүнд гай болохгүй юм шүү.
2014/08/13


No comments:

Post a Comment

Бусдын эрхэд халдсан утга агуулга бүхий комментуудыг хэвлэхгүй болно.

put on a face

put on a face                      a brave face, a dead face put on a face and go. put on a face                       a kind face, a br...