Tuesday, September 30, 2014

___________хүнэнцэр___________

зайлцын. одоо хангалттай. бүрмөсөн туйлын эцсийн цэг өчигдөр тавигдсан. хүн шиг байх тусам хүн бус авирладаг хүнэнцрүүдээс зайгаа барих л хамгийн зөв сонголт. хэзээ ч дахин харьцахгүй. эцсийн дуслыг өчигдөр барав. хангалттай. хүн бишийг чинь харлаа, мэдэрлээ, олон сар зүдэрлээ. дахин надтай хэзээ ч бүү холбогд. холбогдсон тохиолдолд доромжлолоос өөр хариу өгөхгүй.

No comments:

Post a Comment

Бусдын эрхэд халдсан утга агуулга бүхий комментуудыг хэвлэхгүй болно.

put on a face

put on a face                      a brave face, a dead face put on a face and go. put on a face                       a kind face, a br...