Tuesday, October 21, 2014

... сонс... сана...

мэдрэх...

хүсэх...

хүрэх...

үнэрлэх...

амтлах...

үгүй болох хэрнээ буйн тарчлаан. байсаар мөртлөө бутрахын гайхамшиг. дахин дахин дахин дахин дахин............ байгаа. байсаар байх энэ мэдрэмж. хэсэг ч бай, хамаагүй. одоодоо амьдардаг хүнээс маргаашийг бүү асуу. бүү шуна. зүгээр л нүдээ аниад гүнийн гүндээ уус.

No comments:

Post a Comment

Бусдын эрхэд халдсан утга агуулга бүхий комментуудыг хэвлэхгүй болно.

put on a face

put on a face                      a brave face, a dead face put on a face and go. put on a face                       a kind face, a br...