Tuesday, February 17, 2015

мэдрэмжээс өөр үнэн үгүй

цусаа үл дийлэн хаа нэг газар тээглэх зүрх. зог тусах. дуслах. үг бүрийн цаадах утга. дахин дахин дахин давтагдан эрээлжлэх. нүцгэн сүнсний үггүй монолог. гэрэлтэх нүд, бас ор үгүйг хайх нүд. бүдрэх. цочих. хүрэх төдийд бутран хийсэх цасан сүнсний итгэм бүүвэй. зүрхний аянга. хаа нэгтээх нутгийн гудамж. шаналал. угалзрах төгсгөлгүй зам. үггүй залбирал. далайн гийюүрэл. тархины нугалам бүрээс асгарах хүрхээ. дэлбэрэлт. ногоон тайвширал. удаашрах, хурдсах. хурдсах, удаашрах. зогсох. утгыг үүсгэгч, бүгдийг үгүйсгэгч. мэдрэмжээс өөр үнэн үгүй. учир нь мэдрэмж үйлийн үрийн үндэс.

No comments:

Post a Comment

Бусдын эрхэд халдсан утга агуулга бүхий комментуудыг хэвлэхгүй болно.

put on a face

put on a face                      a brave face, a dead face put on a face and go. put on a face                       a kind face, a br...