Monday, January 23, 2017

УУХ

үүрээр цангав.
үнэрийг чинь уухад
хайр хахав.

***

хоногоор архин мацаг барив.
хорыг хороор.
хульчгар үхэл.

***

агаар залгилав.
агаар мэт үгүйг залгилав.
ангасаар.

2017|01|23

No comments:

Post a Comment

Бусдын эрхэд халдсан утга агуулга бүхий комментуудыг хэвлэхгүй болно.

Crowdfunding!

As many of you know, we are doing an online crowdfunding for the first time in the history of the Centre, and it happens to be for the Equa...