Monday, January 23, 2017

ИДЭХ

амтаас илүү үнэр
шүлс савируулна.
би анорексик байсан.

***

амсаж үзээд
амташсан цусаар бялхах
ариун лугшилт.

***

гиюүрэн хоолоо хүлээх.
хэний мах вэ?
"амсах уу?"

2017|01|23

No comments:

Post a Comment

Бусдын эрхэд халдсан утга агуулга бүхий комментуудыг хэвлэхгүй болно.

put on a face

put on a face                      a brave face, a dead face put on a face and go. put on a face                       a kind face, a br...