Friday, January 27, 2017

МУУРЫН ЗҮҮД

цэнхэр-хөх-нил ягаан-ногоон униарррррр

өө сэрчихсэн үү?
намайг ил, хайрла.

нээрээ сониноос
надгүйгээр чи яаж амьдардаг вэ?

2017|01||27


No comments:

Post a Comment

Бусдын эрхэд халдсан утга агуулга бүхий комментуудыг хэвлэхгүй болно.

put on a face

put on a face                      a brave face, a dead face put on a face and go. put on a face                       a kind face, a br...