Monday, January 23, 2017

НАЙТААХ

нэг, хоёр, гурав.
нэл цус.
хөвөн, цаасны тачаал.

***

найтаахад бүх хувцас улаан.
намрын тэр орой л буруутай.
нууц гэм.

***

"бурхан өршөөг."
бүрэнхийгээс чөтгөр мишээнэ.
"бурхан үхсэн."

2017|01|23

No comments:

Post a Comment

Бусдын эрхэд халдсан утга агуулга бүхий комментуудыг хэвлэхгүй болно.

put on a face

put on a face                      a brave face, a dead face put on a face and go. put on a face                       a kind face, a br...