Sunday, January 22, 2017

Шалтаг, шалтгаан, харилцан ярианууд - II | Justifications, reasons, dialogues - II

"Чи надад хайргүй байж яагаад намайг сэтгэлээр минь мөлхүүлж, хүн утгаар минь устгаж алсан бэ?"
"Чи надтай байхыг хүссэн учир. Чиний сэтгэлийг бодож."
"Чи надад хайргүй байж яагаад миний амьдралын үнэтэй мөч бүрийг яргалж, намайг, бас надад дэндүү хайран цаг хугацааг минь алсан бэ?"
"Би чамайг чимдэг учир. Чамайг хүйсийн чинь шилжилтийн дараа хайрлах, харах, ойлгох хүн байгаагүй учир, би л ойлгож, хүлээн зөвшөөрсөн учир."
"Чи надад хайргүй байж, хайрын минь бүх илрэл, илэрхийлэл бүрийг үгүйсгэн өмнө дурлаж байсан залуудаа л хайртай, түүнийгээ мөрөөдөж явдаг гэж яаж бодож чадсан бэ?"
"Чи түүний зургуудыг өдөр бүр шалгаж, зургуудаас нь худалдаж авдаг учир чи надад хайргүй, түүнийгээ л хайрладаг байсан."
"Чи надад хайргүй байж яагаад намайг шимэн шимэн амьдарсан бэ?"
"..."
"Чи надад хүрдэг ч үгүй байж, намайг энэ ертөнцийн адгийн муухай, хүршгүй биетэй гэж мэдрүүлдэг байсан мөртлөө яаж чамайг өдөр бүр хангахыг зөвшөөрдөг байсан бэ?"
"..."
"Чи надад хайргүй байж, ирээдүй рүү нэг ч өнгийж, хамтдаа ирээдүйгээ босгоё гэж боддоггүй байсан байж яаж намайг өдөр бүр алж чадсан бэ?"
"Надад эвтэйхэн байсан учир."

***

"Why did you negate me, kill me, turning me into a crawling beggar for love when you didn't love me?"
"Because you wanted to be with me. Because I felt sorry for you."
"Why did you kill my life and my precious limited short time when you didn't love me?"
"Because I make you look good. Because nobody will have you, accept you and understand you since your transition, because I accepted and understood you."
"Why did you negate all my love for you and its expressions, how could you even think that I still was in love with and dreamt only about the guy before you?"
"Because you check out his paintings every day, because you buy his paintings, which means you don't love me, you only loved him."
"Why did you leech my life when you didn't love me?"
"..."
"Why did you allow me to satisfy you sexually every day when you thought I had the ugliest and most untouchable body on this planet and you wouldn't touch me ever?"
"..."
"Why did you kill me every day when you couldn't and wouldn't imagine the future together?"
"Because it was convenient for me."

No comments:

Post a Comment

Бусдын эрхэд халдсан утга агуулга бүхий комментуудыг хэвлэхгүй болно.

put on a face

put on a face                      a brave face, a dead face put on a face and go. put on a face                       a kind face, a br...