Wednesday, February 22, 2017

Онол 38: хайрын тухай

Хараад байх нь хүмүүс хайртай гээд байгаа хүнээ ихэнхдээ хайрлаж чаддаггүй, тэр хүнийг бодсон бодлоо л их хайрладаг юм биш үү дээ гэж бодогдлоо. Тийм бол хайр гэдэг өөрийн бодлыг хайрлах, тиймээс нэгэн төрлийн өөрийгөө хайрлах үйл явц.

No comments:

Post a Comment

Бусдын эрхэд халдсан утга агуулга бүхий комментуудыг хэвлэхгүй болно.

put on a face

put on a face                      a brave face, a dead face put on a face and go. put on a face                       a kind face, a br...