Monday, February 13, 2017

бурхан өршөөг

дүнчүүр маанийг дүнгэнүүлвээс
дүлий хооснууд ухаарах үү?
илэрхий тодыг харуулсан ч
ичгүүргүй сохрууд буух уу?
бурхан өршөөг
бурхан өршөөг

2017/2/13

No comments:

Post a Comment

Бусдын эрхэд халдсан утга агуулга бүхий комментуудыг хэвлэхгүй болно.

put on a face

put on a face                      a brave face, a dead face put on a face and go. put on a face                       a kind face, a br...